Trener sportowy, entrainement

Denis Dhekaier

 • Wspó?za?o?yciel Jiwok
 • By?y adwokat
 • Wspó?za?o?yciel zespo?u muzycznego ComboStar (electro-house)
 • Regularnie biega i gra w pi?k? no?n?
denis-dhekaier

Frédéric Najman

 • Wspó?za?o?yciel Jiwok
 • Dyplomowany in?ynier elektronik
 • Dyplomowany trener i nauczyciel wychowania fizycznego
 • Biega maraton, uprawia triathlon, wspinaczk? ska?kow?, trekking i rajdy turystyczne
frederic-najman

Jan So?tys

 • ogromny pasjonat nart i gór
 • czynny zawodnik w narciarstwie alpejskim
 • uwielbia sportowe wyzwania (maraton, ½ Ironman, Tour de Pologne)
 • brat bli?niak Magdy
Jan-Soltys

Filip Wolowski

 • inicjator projektu Jiwok w Polsce
 • z wykszta?cenia politolog
 • z zawodu reklamiarz
 • ma s?abo?? do desek: snowboard, wakeboard, kiteboard
 • biega od trzech lat coraz d?u?sze dystanse, na liczniku ok. 2200km
Filip-Wolowski

Magda So?tys

 • absolwentka AWF Warszawa, studentka Collegium Civitas
 • by?a zawodniczka w narciarstwie alpejskim i carvingowym
 • Mened?er Sportu MSiT, Instruktor Narciarstwa Alpejskiego, masa?ystka, animatorka
 • Zafascynowana energi? ludzi i gór, ale ostatnio najbardziej triathlonem! Wi?c, je?li nie je?dzi na nartach, to na pewno biega, je?dzi na rowerze lub p?ywa.
Magda-Soltys
W niespełna 5 miesięcy postawiliśmy na nogi Jiwok Polska.Jesteśmy dumni z tej inicjatywy, ale i pełni pokory. Jeśli macie uwagi co do działania serwisu, napiszcie: kontakt@jiwok.pl! Nie ma nic lepszego niż konstruktywna krytyka. Czekamy na feedback z Waszej strony!